Trizomija 21 (Daunov sindrom), Trizomija 18 (Edvardsov sindrom) i Trizomija 13 (Patauov sindrom)

Kod čoveka postoji 23 para hromozoma. Radi se o DNK molekulima i proteinima koji sadrže genetičke informacije. Trizomija predstavlja hromozomski poremećaj, kada je prisutno tri umesto normalne dve kopije određenog hromozoma.