Daunov sindrom je jedan od najčešćih hromozomskih abnormalnosti kod ljudi. Roditelji dece sa Daunovim sinfromom su uglavnom, genetski zdravi. U najvećem procentu slučajeva Daunov sindrom nije nasleđen. Jedino ako je jedan od roditelja identifikovan kao nosilac Robertsonove translokacije koja uključuje 21. hromozom (što se javlja u 3-4% slučajeva), Daunov sindrom je nasleđen sindrom.

U porodicama u kojima je bilo dece sa Daunovim sindromom, verovatnoća ponovnog javljanja je 1:100.

Rizik od rađanja deteta sa Daunovim sindromom povećava se sa starosnom dobi žene – od oko 1 u 1250 dece kod 25-godišnjih trudnica, do oko 1 od 100 dece kod 40-godišnjih trudnica. Ipak, većinu dece sa Daunovim sindromom rađaju žene ispod 35 godina starosti zbog toga što mlađe žene više rađaju.