U najvećem procentu slučajeva Daunov sindrom je slučajan događaj. Jedino ako je jedan od roditelja identifikovan kao nosilac Robertsonove translokacije koja uključuje 21. hromozom (što se javlja u 3-4% slučajeva), Daunov sindrom je nasleđen poremećaj. U porodicama u kojima je bilo dece sa Daunovim sindromom, verovatnoća ponovnog javljanja je 1:100.

Ljudi obično ne očekuju da beba ima Daunov sindrom. On se ne javlja često u porodici. Ranije uvreženo mišljenje da jedino starije žene mogu da dobiju dete sa Daunovim sindromom nije tačno. Svaka žena može dobiti dete sa istim, ali rizik se povećava sa godinama: što je žena starija verovatnoća da dobije dete sa ovim stanjem je veća.

Na primer, verovatnoća da se dobije beba sa Daunovim sindromom je 1:1500 (0. 07%) kod žena sa 20 godina; 1:900 (0. 1%) kod žena sa 30 godina; dok kod žena sa 40 godina je 1:100 (1%).