Prenatalni skrining testovi

Prenatalni skrining testovi su napravljeni tako da Vam pruže informaciju koja se može odnositi na zdravlje Vaše bebe. Žena može izabrati skrining test tokom trudnoće kako bi se uverila da je beba zdrava, ali i da da sazna da li se sumnja na značajan zdravstveni problem. Ako razumete mogućnosti skrining opcija, možete doneti informisanu odluku  o tome koji je test najbolji za Vas. Ginekolog će Vam pružiti dodatne informacije o opcijama testa.

Prenatalni skrining testovi:

  • Procenjuju rizik za određena stanja u trudnoći
  • Ne nose rizik za trudnoću
  • Praćeni su dodatnim testovima, ako je potrebna dijagnoza
  • Mogu se uraditi već od navršene 10. nedelje trudnoće
  • Mogu pokazati povećan rizik za određeno stanje kod normalne trudnoće („Lažno pozitivni rizik“) ili nizak rizik za određeno stanje kod trudnoće sa određenim problemom („Lažno  negativni rizik“)